//
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
DeutschEnglischSpanischTschechischKroatischGriechischItalienischUngarischRum?nischFranz?sischPolishT?rk
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Lokomotifler hakkında genel bilgiler

?asi:

Tüm STS Fun Train (E?lence trenleri) Suzuki Jimny, Mercedes G, Nissan Navara ve Mercedes Unimog orijinal ?asi üzerine in?a edilmi?tir. Böylece yak?ndaki atölyelerde  mü?terilere en iyi servis hizmeti garanti eder.

 

Lokomotif:

Lokomotif 20 plastik parçadan olu?maktad?rve gerekti?inde (hasarlar-kazalar) sorunsuz bir ?ekilde  de?i?tirebilirsiniz. Sürücü kabininin her iki taraf?nda kilitlenebilir birer kap?s? vard?r. Mü?terinin talebi üzerine sürüçü kabini bir veya iki koltukla donat?labilir.XXL lokomotifler (Mercedes)5-6 koltuk ile donat?lm??t?r.Lokomotif aç?labilir k?r?lmaz camla donat?lm??t?r, hava ko?ullar?na ba?l? olmadan lokomotifin çal??mas?n? garanti eder.Lokomotif ?s?tma sistemiyle veya klimayla donat?labilir. Suzuki veya Nissan lokomotiflerin çok i?levli orijinal ekran? ve önemli kontrol manivelalar? direksiyona yak?nd?r.

 

 

  

Elektrik system:

Tüm modeler 12 Volt elektrik sistemiyle donat?lm??t?r ve lokomotif yolcu vagonlar?na da elektrik sa?lamaktad?r.   

 

 

Haval? fren sistemi:

Lokomtif BABCO haval? fren sistemiyle donat?lm??t?r.Özel bir kontrol sistemi yolcu vagonlar?n frenleme i?ini düzenler.

 

Servo direksiyon:

Suzuki, Mercedes, Nissan, Iveco ve Land Rover modelleri servo direksiyon ile donat?lm??t?r, motor çal??mazsa bile servo direksiyon çok iyi çal???r.

 

Çekçek ve yedek tekerlek:

Lokomotif ROCKINGER yolcu vagon çekicisiyle donat?lm??t?r.

Hem yedek tekerlek hem de kriko motorun sa? taraf?nda bulunmaktad?r.