//
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
DeutschEnglischSpanischTschechischKroatischGriechischItalienischUngarischRum?nischFranz?sischPolishT?rk
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Vseobecni informace o lokomotivach
Podvozek: Všechny STS vyhlídkové vlá?ky Fun train jsou postaveny na b??ných podvozcích zna?ek Suzuki Jimny, Mercedes G, Nissan Navara nebo Mercedes Unimog. To umo??uje zákazník?m provád?ní servisních prací v p?íslušných odborných dílnách v okolí stanovišt? vlá?ku.  
Lokomotiva: Lokomotiva se sestává z cca. 20 díl? z um?lé hmoty, které se nechají podle pot?eby (p?i poškození) bez velké námahy vym?nit. Kabina ?idi?e je opat?ena na obou stranách uzaviratelnými dve?mi. Na p?ání, m??e být vybavena 1 nebo 2 sedadly. Lokomotivy XXL (Mercedes) jsou  vybaveny  5-6 místy. Kruhová okna kabiny ?idi?e jsou z bezpe?nostního skla a nechají se otev?ít. To umo??uje provoz za ka?dého po?así. Kabina ?idi?e m??e být také vybavena topením nebo klimatizací. Na palubní desce jsou orginální p?ístroje pou?itého typu automobilu. Další d?le?ité elementy  ?ízení se nacházejí vedle volantu.
                
STS Fun train (1-2 seats) STS Fun train XXL (5-6 seats)
   
 
    
Elektricka výzbroj Všechny modely pou?ívají elektrickou výzbroj 12 V DC. Vagóny zásobuje elekt?inou lokomotiva  
   
Systém   pneumatického brzd?ní: Lokomotívy jsou vybavené pneumatickým systemém brzd?ní WABCO.  Specielní  systém ovládáni reguluje brzd?ní  vagonk?.  
Posilova? ?ízení: Všechny modely, jak Suzuki, Iveco, Land Rover, Nissan Patrol tak Mercedes jsou vybaveny posilova?em ?ízení. ?ízení je ovladatelné i p?i vypnutém motoru.  
P?ipojení vagón? a náhradní kolo: Vagóny jsou k lokomotiv? p?ipojeny systémem Rockinger. Náhradní kolo a zvedák jsou na pravé stran? motorového prostoru.